Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 2228

Showing per page

100 let matematiky na Masarykově univerzitě

Zuzana Došlá, Jan Slovák (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.

Currently displaying 1 – 20 of 2228

Page 1 Next