Page 1 Next

Displaying 1 – 20 of 2181

Showing per page

100 let matematiky na Masarykově univerzitě

Zuzana Došlá, Jan Slovák (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Článek nabízí stručný přehled témat a osobností, které formovaly rozvoj matematiky na Masarykově univerzitě v Brně od jejího založení v roce 1919. Vývoj vědních oborů sledujeme ve čtyřech obdobích historie univerzity.

150 let Jednoty českých (československých) matematiků a fyziků

Martina Bečvářová (2012)

Učitel matematiky

Článek podrobně prochází historií jednoty, jejími původními jmény a cíli. Nejprve jsou představeni její zakladatelé a jejich plány. Jednota se postupem času stala přirozeným centrem pro práci v matematice a fyzice. Sbližovala vysokoškolské a středoškolské pedagogy, učitele nižších škol a studenty, čímž získávala další zájemce o matematiku. Je zde popsána její historie například za Rakousko-Uherska a Česko-Slovenska.

150. výročí vzniku Jednoty českých matematiků a fyziků

Josef Kubát (2012)

Učitel matematiky

Článek si dává za cíl projít se historií, zhodnotit současný stav a představit cíle této společnosti. Je zde také popis jednoty obsahující nejen její cíle, ale i to, jak se je snažila po dobu 150 let plnit.

200 let české učebnice geometrie Josefa Vojtěcha Sedláčka

Jindřich Bečvář, Martina Bečvářová (2021)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Josef Vojtěch Sedláček (1785-1836) byl v první třetině 19. století významnou osobností královského města Plzně a širokého okolí. Byl římsko-katolickým duchovním, členem kanovnického řádu premonstrátů kláštera v Teplé, vynikajícím pedagogem, aktivním českým buditelem, autorem učebnic matematiky a fyziky, vzdělávacích a popularizačních článků, oslavných básní a ód sepsaných v klasicistním duchu. Nejprve připomeneme Sedláčkovy životní osudy, jeho všestranné pedagogické a vzdělávací aktivity a úlohu...

Currently displaying 1 – 20 of 2181

Page 1 Next