Page 1

Displaying 1 – 18 of 18

Showing per page

Random Walks and Trees

Zhan Shi (2011)

ESAIM: Proceedings

These notes provide an elementary and self-contained introduction to branching random walks. Section 1 gives a brief overview of Galton–Watson trees, whereas Section 2 presents the classical law of large numbers for branching random walks. These two short sections are not exactly indispensable, but they introduce the idea of using size-biased trees, thus giving motivations and an avant-goût to the main part, Section 3, where branching random walks...

Rozdělení t a mnohorozměrná geometrie

Vítězslav Línek (2019)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

V článku odvozujeme hustotu t rozdělení s využitím n -rozměrné geometrie. Oproti obvyklejším metodám k tomu nepotřebujeme předpoklad normality, postačující je nezávislost mnohorozměrného rozdělení na směru. Kromě základů diferenciálního počtu použijeme k odvození jen vzorec pro povrch n -rozměrné koule. Tento přístup byl inspirován metodami R. A. Fishera.

Currently displaying 1 – 18 of 18

Page 1