Page 1

Displaying 1 – 8 of 8

Showing per page

Problém ohnuté kolejnice a kouzlo numerické matematiky

Jan Šlégr, Filip Studnička (2017)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

S rozmachem systémů pro symbolickou matematiku, kde je derivování, řešení diferenciálních rovnic či obyčejné vyjádření proměnné z komplikované rovnice otázkou jednoho kliknutí, se poněkud vytrácí důraz na efektivní řešení nejen fyzikálních problémů. Na jedné straně je dobře, že se s pomocí jazyků pro symbolickou manipulaci (jako je např. webový nástroj Wolfram Alpha nebo symbolická sada v programu MATLAB) může řešitel soustředit na fyzikální podstatu problému, na druhou stranu je jistá obratnost...

Currently displaying 1 – 8 of 8

Page 1