Page 1

Displaying 1 – 13 of 13

Showing per page

Poznámky k axiomatizaci planimetrie

Zdeněk Halas (2018)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

Axiomatická metoda je považována za hlavní metodu, kterou je dnes matematika formalizována. Není však jedinou, navíc prošla v průběhu tisíciletí poměrně pestrým vývojem. V tomto příspěvku se pokusíme na základě charakterizace různých typů formalizace matematiky zařadit nejznámější pokusy o axiomatizaci eukleidovské geometrie, zejména Eukleidův, Hilbertův a Birkhoffův.

Pozoruhodné vlastnosti duálních a rovnostěnných čtyřstěnů

Jan Brandts, Michal Křížek (2018)

Pokroky matematiky, fyziky a astronomie

V článku budeme studovat třídu duálních simplexů v  n -rozměrném eukleidovském prostoru. Dokážeme, že tato třída je stejná jako třída tzv. dobře centrovaných simplexů. Dále ukážeme, že jisté přirozené konvergenční vlastnosti duálních trojúhelníků nelze přímo zobecnit do trojrozměrného prostoru. K tomuto účelu představíme rovnostěnné čtyřstěny, což je speciální podtřída dobře centrovaných čtyřstěnů.

Currently displaying 1 – 13 of 13

Page 1