Page 1

Displaying 1 – 18 of 18

Showing per page

Historie maturitní zkoušky (2)

Dag Hrubý (2012)

Učitel matematiky

Druhý díl seriálu Historie maturitní zkoušky se zaobírá obdobím 1918-1848, které je pro lepší přehlednost rozděleno do třech období a to: 1918-1939, 1939-1945 a 1945-1948. K prvnímu a poslednímu z těchto časových úseků jsou uvedeny historické okolnosti, zajímavé statistiky, podmínky úspěšnosti a povinné a nepovinné předměty. V části článku o letech 1939-1945 se připomíná 17. listopad a rušení středních škol. I tato léta jsou doplněna o zajímavou statistiku: konkrétně počty gymnázií a počet žáků...

Historie maturitní zkoušky (3)

Dag Hrubý (2013)

Učitel matematiky

Článek je rozdělen to čtyř časových úseků a to: 1948-1953, 1953-1960, 1960-1968 a 1968-1989. Zahrnuje nejen historii maturitní zkoušky, její průběh a předměty, z kterých mohla být složena, ale i stav školství v daném časovém úseku a historické okolnosti.

Historie maturitní zkoušky (4)

Dag Hrubý (2013)

Učitel matematiky

The last part of series of articles aimed at the history of school leaving examinations in the former Czechoslovakia and the Czech Republic; it focuses on years 1989-2012. The author summarizes legislative moves which influenced the form of examinations, the growing number of secondary grammar schools, which subjects were compulsory in the examinations and at what level, etc. He mentions the role of the Union of Czech Mathematicians and Physicists in the process of the preparation of new examinations....

La conception des nombres en France autour de 1800 : l’œuvre didactique de Sylvestre François Lacroix

Pierre Lamandé (2004)

Revue d'histoire des mathématiques

L’objet de cet article est d’examiner la vision des nombres telle qu’elle apparaît dans les ouvrages de S.F.Lacroix. Marqué par le génétisme sensualiste de Condillac, ce dernier sut le dépasser et bâtir ses textes, comme le recommandait d’Alembert, autour d’idées simples, issues d’une vision mathématique dégagée des débats métaphysiques. Sans prétendre construire de système philosophique, il bâtit une œuvre d’une profonde cohérence. Partant des nombres entiers et des opérations arithmétiques, il...

Les cadres institutionnels de l’enseignement des mathématiques au XVIe siècle

Marie-Madeleine Compère (2000)

Revue d'histoire des mathématiques

Les avancées notables des connaissances en mathématiques ne peuvent s’expliquer sans le développement d’un enseignement de haut niveau. L’article vise à préciser l’extension géographique et les contenus de cet enseignement dans l’Europe du xvie siècle. Les mathématiques se fondent sur le commentaire de textes transmis depuis l’Antiquité, intégrés dans le programme des arts libéraux, eux-mêmes tributaires d’un lointain héritage. L’expansion institutionnelle des universités et des collèges du xive...

Maturitní zkouška z matematiky na Státní reálce v Jevíčku v roce 1922

Dag Hrubý, Dalibor Kott (2012)

Učitel matematiky

Článek je volným pokračováním článku z minulého čísla. V prvním čísle se autor zaobírá rokem 1904 a v tomto čísle byl zvolen rok 1922. V článku jsou uvedeny rozdíly mezi těmito dvěma roky v souvislosti s historickými okolnostmi. Následuje přímo zadání maturitní zkoušky. Obory, kterými se zkouška zabývá, jsou: Rovnice, geometrie, analytická geometrie, goniometrie a trigonometrie, úprava výrazu a diferenciální počet.

Maturitní zkouška z matematiky na Zemské vyšší reálce císaře Františka Josefa v Jevíčku v roce 1904

Dag Hrubý, Dalibor Kott (2012)

Učitel matematiky

Jak již název napovídá, autoři chtějí čtenáři přiblížit, jak vypadala maturitní zkouška z matematiky v roce 1904 na zemské vyšší reálce. Pro účely tohoto článku se nezabývali legislativou, a proto zde nejsou uvedeny podmínky, za jakých zkouška probíhala. Úlohy se týkají především algebry, pojistné matematiky, elementární a analytické geometrie a částečně sférické trigonometrie, kombinatoriky a pravděpodobnosti. Na dalších stranách je pak už přímo zadání této zkoušky.

Currently displaying 1 – 18 of 18

Page 1